BM Genel Kurulu-1: Silahsızlandırma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi

Silahsızlandırma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi, BM Genel Kurulu'nu oluşturan altı komiteden biridir. 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlanmasıyla kurulmuştur.
Kuruluşunun başlıca sebebi uluslararası barış ortamı sağlamak olmakla beraber; biyolojik, kimyasal, ve nükleer silahların kullanımının ve yasadışı silah ticaretinin önüne geçmek üzerine yoğunlaşmaktadır.
1. BM Genel Kurulu, 193 üye ve gözlemci ülkeden oluşmaktadır. Herhangi bir mevzuatın komiteden geçmesi için salt çoğunluk gerekmektedir. Bütün üyeler eşit oy hakkına sahiptir.
Komite; yaptırım uygulayamamakta, askeri müdahalede bulunamamakta ve aldığı bütün kararlar birer önerge olmaktan ileri gidememektedir
1. Bm Genel Kurulu, gelişen savaş teknolojileri dolayısıyla önemi hızla artan bir komitedir ve uluslararası barış ortamı sağlamak konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Gündem Maddeleri

- Myanmar ordusunun Arakanlı müslümanlara insan haklarını ihlal eden eylemleri

- Güney Çin Denizi'nde uzun yıllardan beri tırmanan gerilim